Pilot Sistemler


Benzersiz çözümler bizim uzmanlık alanımızdır.

Tüm süreç akışları birbirine benzemez. Aslında, neredeyse her müşterinin uygulamasında bir çeşit varyasyon vardır. Yeni ve özel uygulamalar genellikle sistem tasarımlarını doğrulamak için pilot gösteriler veya şirket içi testler gerektirir. Bu süreç çeşitliliğinin üstesinden gelmek için, Süreç Teknoloji Grubumuz daha fazla süreç uzmanlığı, dikkat veya test gerektiren uygulamaları desteklemeye hazırdır. Pilot filomuzdaki büyük bir sistem envanteri ile, tesisinizde birkaç gün içinde benzersiz bir test programı oluşturulabilir. 
Temel pilot sistemlerimizden biri, tam donanımlı bir membran biyoreaktör olan PURON® MBR'dir. Endüstriyel veya belediye atıksularının KMS PURON MBR ile pilot testleri, atık su kalitesinin doğrulanması, tam ölçekli çalışma parametrelerinin onaylanması ve yasal onay alınması için idealdir.