Tübüler Ultrafiltrasyon


Geniş ürün yelpazemizle dünya çapındaki sektörlere çözümler sunuyoruz.

Emülsiyon halindeki yağların, metal hidroksitlerin, emülsiyonların, ayrık maddelerin, askıdaki katıların ve sudan büyük molekül ağırlıklı diğer malzemelerin giderilmesine geldiğimizde, ultrafiltrasyon prosesimiz eşsizdir. 

Yaklaşık yarım yüzyıldır atıksu, meyve suyu, şarap tortusu, farmasötik ve biyolojik proses akışlarının arıtımı ve konsantrasyonu alanlarında partnerimiz KMS tarafından uygulamalar tasarlanmakta ve geliştirilmektedir.  Bu tecrübeyi, verimliliği artırmak ve enerji maliyetlerinizi düşürmek suretiyle tesislerinizde faaliyete geçiriyoruz.