HFK Serisi


Peynir altı suyu ve süt konsantrasyonları, peynir altı suyu izolat üretimi ve süt standartlarını belirleme gibi konularda ideal geniş çeşitlilikteki Spiral Ultrafiltrasyon elemanlarını yaratma noktasında deneyimlerimizi ortaya koyduk.  Süt ürünleri sektöründe HFK-131 ve HFK-328 UF serileri protein geri kazanımı, zorlu işlem koşullarında uzun membran ömrü ve kesintisiz verimlilik sağlamaktadır.

Son derece dayanıklı HpHTTM UF elemanlarımız; yüksek sıcaklık gerektiren süt ürünleri faaliyetlerinde zorlu çalışma koşullarını tolere ederek “85˚C sıcaklık ve 12,5 gibi yüksek bir pH’ta temizlenebilme ve maliyetli kimyasal temizleme işlemlerinde tasarruf sağlama gibi özellikleriyle” olağanüstü bir performans sergilemektedir.

Tüm ürünlerimiz poliester sulfon (PES) membran polimerinden yapılmıştır ve USDA 3A standartlarına ve FDA düzenlemelerine uygundur.