Spiral Ters Ozmoz


Hızlı ve sürekli filtrasyon

Ters Osmoz (RO) membranlar en küçük gözenek özelliği gösterir ve çözünmüş moleküllerden suyu uzaklaştırmak için yeterince uygun bir ters osmotik basınç içerir.  Açıkçası Ters Osmoz bir boyut dışlama prosesi değildir.  Ters Osmoz prosesi ayrıştırmaya etki etmek için iyonik difüzyona dayanır.  Ters Osmozun yaygın uygulamalarından biri deniz suyu arıtımıdır ki saf su yüksek oranda tuz içeren besleme akışlarında üretilir.  Buharlaştırmadan çok daha ekonomiktir.

Ters Osmoz ayrıca peynir alt suyu konsantrasyonu, meyve suyu konsantrasyonu, buz yapımı, oto yıkama, atıksu hacmini azaltma ve diğer endüstriyel proseslerde – saf filtrat (genel anlamda) üretimi veya bileşenlerin tutulması amacıyla - kullanılır.  Çünkü, birçok proses akışlarının osmotik basıncı biraz yüksektir.  Ters Osmoz (RO) membranlar 400-1200 psi (29-83 Bar) basınçlarında çalışmalıdır ki  mevcut membran geometrilerini sınırlamaktadır.

Ters Osmoz teknolojisinde sektörde lider.

AKAFOR, Spiral Ters Osmoz sistemlerinde kullanılan piyasadaki en sıkı gözenekli membran alternatiflerini sunuyor.  İşleminiz düşük enerji, yüksek geçirgenlik, alçak-yüksek basınç veya bunların bileşim özelliklerini vs. gerektirse de ürün çeşitliliğimiz ile taleplerinize kolay ve ekonomik çözümler sağlamaktayız.

İşlemlerinizi çeşitli tasarım parametrelerinin etkilerini göz önünde bulundurarak baştan sona modelliyoruz.  AKAFOR, büyük moleküllü organik maddelerin ve sertliğin giderilmesinin zaruri olduğu durumlarda veya klora dayanıklı membranların kullanımını gerektiren akışların işleme tabi tutulması hususunda sizlere alternatifler sunmaktadır. 

Sağlam tasarım ve seçici geçirgenlik özelliklerine sahip hijyenik Ters Osmoz membranlar gıda, süt ürünleri ve meşrubat sektörleri başta olmak üzere farmasötik ve genel endüstri proseslerinde iyi bilinen membranlardır.