Spiral Nanofiltrasyon


Suyun en iyi şekilde geri dönüşümü

Nanofiltrasyon (NF), ters osmoz ile aynı işlevi yerine getirir.  Fakat genel olarak sadece divalent (iki değerlikli) ve büyük iyonların giderilmesinde kullanılır.  Sodyum ve klor gibi monovalent (tek değerlikli) iyonlar nanofiltrasyon membranından geçecektir.  Bu yüzden birçok ‘proses akışlarının tuzdan arındırılması’ proseslerinde kullanılır. Örneğin, peynir altı suyundan laktoz üretimi.

NF, tuzlar geçerken laktoz moleküllerini konsantre eder.  Bu işlemle laktoz akışı arıtılır ve konsantre edilir.  NF membranlar su arıtımında sertliğin giderilmesinde (su yumuşatıcılarının yerine), tarım ilacı gideriminde ve berraklaştırma işlemlerinde kullanılır.  Ayrıca harcanan NaOH çözeltisinin geri kazanımında kullanılabilir ki bu durumda permea (süzüntü) akışı -birçok defa yeniden kullanımı mümkün- arındırılmış NaOH olur.

Yeni SR3D nanofiltrasyon membranımız hakkında daha detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayın.