Spiral Mikrofiltrasyon


Makro moleküllerin Kolay Arıtımı

Mikrofiltrasyon (MF) önemli uygulama alanlarına sahiptir.  Örneğin; su, steril (arındırılmış) meyve suları, şarap ve farmasötikler için basit bir dead-end1 filtrasyonu sağlar.  Fakat, tüm uygulamalarda mikrofiltrasyondan yararlanılmaz ve mikrofiltrasyon pazarının büyük bir bölümü çapraz akış (tekniği) tarafından ele geçirilmiştir.

Bunların en yaygın olanı bütün hücre sularının temizlenmesi ve arıtım prosesleridir ki makromoleküller diğer büyük moleküllerden, proteinlerden veya hücre debrilerinden ayrılmalıdır.  Glikozun arıtımı ve koyu renkli meyve sularının elde edilmesi işlemlerinde MF son derece iyi bir netice verir.  Ayrıca mikrofiltrasyon çapraz akış filtrasyonu; şarap üretimi, süt ve peynir altı suyu yağlarının çözünmesi ve bira yapımında kullanılır.  Ultrafiltrasyonda olduğu gibi mikrofiltrasyon sistemleri nispeten düşük basınçlarda çalışır ve çeşitli modelleri mevcuttur.