PURON® HF Serisi


Yüksek akış, yüksek katı oranı çözümleri.

AKAFOR yüksek katı oranlı uygulamalar için yeni bir alternatif sunuyor.  Yine tek başlık temelli ve PURON MBR modüllerinde olduğu gibi merkezi havalandırma tasarımı içeren yeni PURON HF (yüksek akış); RO ön arıtımı ve yeryüzü (yüzey) sularının arıtımı gibi üçüncül uygulamalar için ideal bir çözüm getiriyor.  Sistem geri kazanımının %95’ten fazla olduğu PURON HF, üretimde sürekliliği sağlamakta ve atık suları en düzenleyici gereksinimler dahilinde yüksek bir kalitede arıtmaktadır.

PURON HF güçlendirilmiş batık hollow fiber modül aynı ürün boyutlarındaki PURON MBR modülüne nispeten %44 daha fazla bir membran alanına sahiptir.  Destekli membran fiberler kırılma riskini hemen hemen ortadan kaldırmaktadır.  Sonuçta yüksek verimlilik sağlayan kompakt atıksu çözümü, düşük kullanım döngüsü maliyetleri için uygulanabilmektedir.

 

PURON HF Module © 2015

PURON HF Module © 2015