Maden Suyu


Madencilik sektörüne taze su çözümleri sunuyoruz.

Madencilik işlemlerini taze su ile desteklemek, onların başarısı için kritik öneme sahiptir. Madencilik sahalarındaki suyun çoğunluğu madenlerin taşlanmasında ve ayrıştırılmasında kullanılırken, aynı zamanda alt işlem, ürün taşıma ve madencilik personelinin yerinde desteklenmesi için de kullanılabilir. Madencilik suyunun arıtılması ve suyun tekrar kullanılması da maliyetlerin kontrol altında tutulmasında önemli bir rol oynar.

KMS, son kullanımdan bağımsız olarak, TARGA II ve RO sistemleri de dahil olmak üzere, hem deniz suyunu hem de acı suyu, taze kullanılabilir suya dönüştüren çok çeşitli su çözümleri sunmaktadır. Operasyonlarınız modernize bir yeniden kullanım planı gerektirdiğinde, mühendislerimiz en uygun çözümü tasarlayabilmektedir.

Desalinasyon (Tuzdan Arındırma)

Düşük güçle çalışan yüksek rejeksiyon membranları deniz suyunun arıtılmasında üstün bir performansa sahiptir.

Deniz suyunun tuzdan arıtılması ile elde edilen su kaynağı, en hızlı büyüyen taze su kaynaklarından biridir. Endüstrilerin ve nüfusun; dünyanın su kıtlığı yaşanan bölgelerine yayılması ile birlikte, tuzdan arındırma; madencilik faaliyetlerinin desteklenmesi bakımından her zamankinden daha kritik bir öneme sahiptir. KMS, hem deniz suyunu hem de acı suyu, taze-kullanılabilir suya dönüştüren çok çeşitli su çözümleri sunmaktadır.