Sistemler


ANOLİT SİSTEMİ

Anolit Sistemi, anotların içerisindeki su devir daimini sağlayan sistemler olarak tanımlanabilir.Anolit sistemlerinin başlıca iki fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan ilki,kaplama sırasında ısınan elektrotların soğumasını sağlamaktır.  İkincisi de, Kaplama esnasında boyada oluşan asidi anot membranları sayesinde emerek, asidin anolit tankında konsantre edilmesini sağlamaktır.

UF MODÜL SİSTEMİ

Kataforez kaplama sonrası, boya akıntısını önlemek ve parça üzerindeki tutunamayan boyaları geri kazanmak için su ile yıkama yapılması gerekmektedir. Bu yıkama işlemi, sisteme dışarıdan eklenen su ile yapılırsa tanktaki su seviyesi artar.Boyanın %80’i sudan oluşmaktadır.  UF Modül sistemlerinde, proses esnasında kullanılan kataforez boyasının bir kısmı filtrelenip, içerisindeki su ayrıştırılır. Filtrelenen bu su, durululama sıvısı olarak kullanılmaktadır. Bu kapalı döngü sistemi sayesinde, yıkama esnasında sisteme dışarıdan sıvı eklenmesi gerekmez. (1 m^2 yi yıkamak için 2,5 litre temiz UF sıvısı (permea) gerekmektedir.)

KARIŞTIRMA SİSTEMİ

Kataforez boyasının 24 saat tank içerisinde sirküle edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde boyada çökme oluşur. Karıştırma sistemi aynı zamanda boyanın parçaya homojen bir şekilde dağıtılmasında da önemli bir rol oynar. Kaplanan parçaların kompleksitesine göre boyanın saatte 3-5 kez devir daim yapması gerekmektedir.

Karıştırma sırasında boyanın 25-50 mikronluk torba filtre sistemleriyle filtrelenmesi gerekir, bu sayede dışarıdan gelen toz ve partiküllerin araç üzerine yapışması engellenir.Ayrıca; boya banyosunun  sabit bir sıcaklıkta(30±2) kalabilmesi için; banyonun plaka eşanjör sistemiyle soğutulması veya ısıtılması gerekir.

SALMASTRA SİSTEMİ

Pompaların sızdırmazlığı salmastra ile sağlanmaktadır. Salmastraları korumak için de bir salmastra sistemine ihtiyaç vardır. Salmastra sisteminde salmastraya ters yönde uygulanan basınç, boyanın salmastraya gelmesini engellemektedir.  Bu basınç her zaman boyanın basıncından daha yüksek olmalıdır. Kataforez ve uf sistemlerinde özel pompaların kullanılması gerekmektedir. Bu özel pompalarda özel bir salmastra sistemi bulunmaktadır.  

GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ

Kataforez prosesinde sıfır atık felsefesiyle ;yağ alma ve fosfat bayonlarındaki sıvıların ve durulama sularının geri kazanımı için kendi içinde çalışan, sistemler tasarlayıp geliştirmekteyiz. Sistemlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.