UF - Hollow Fiber / PURON MBR Serisi

PURON MBR SERİSİ

Son model PURON teknolojisi oyunu çarpıcı biçimde değiştirdi.

Tek başlıklı ultrafiltrasyon PURON membran biyoreaktör ürünümüz endüstriyel ve şehir atık sularının arıtımına yeni bir soluk getirdi.  Tabanda sabitlenmiş, PVDF hollow fiber takviyeli “patentli” modül genellikle modülün üst kısımlarını tıkayan lifli materyalleri neredeyse bütünüyle giderebilme özelliğine sahiptir.  Süzüntü(permea sıvısı); membran üzerinden fiberin içine geçerken, bakteri içeren katılar ve partiküller dışarıda kalır.  Sadece PURON modülleri fiber demetinin merkezinde bütün bir fiber uzunluğunu temizlemek üzere havalandırma nozulunu konumlandırmakta ve güç tüketimini minimuma düşürmektedir.

Enerji verimliliği ve maliyet verimliliği sağlayan tek başlıklı PURON MBR tasarımı atıksu arıtımı tesislerinde enerjiyi azaltma, bekleme süresini minimuma indirgeme, akışı artırma ve az yer kaplama gibi avantajları nedeniyle teknolojik bir alternatif haline gelmiştir.

 

 

PURON® Module Advantages for MBR
PURON submerged hollow fibers modules for MBR applications offer many benefits, including a design that's helping companies reduce energy consumption.

Watch the Video


PURON Packaged Plants
PURON Packaged plants can help provide a full scope of supply at a reduced cost and small footprint.

Watch the Video