Ters Osmos

TERS OSMOZ HAKKINDA

Hızlı ve sürekli filtrasyon

Ters Osmoz (RO) membranlar en küçük gözenek özelliği gösterir ve çözünmüş moleküllerden suyu uzaklaştırmak için yeterince uygun bir ters osmotik basınç içerir.  Açıkçası Ters Osmoz bir boyut dışlama prosesi değildir.  Ters Osmoz prosesi ayrıştırmaya etki etmek için iyonik difüzyona dayanır.  Ters Osmozun yaygın uygulamalarından biri deniz suyu arıtımıdır ki saf su yüksek oranda tuz içeren besleme akışlarında üretilir.  Buharlaştırmadan çok daha ekonomiktir.

Ters Osmoz ayrıca peynir alt suyu konsantrasyonu, meyve suyu konsantrasyonu, buz yapımı, oto yıkama, atıksu hacmini azaltma ve diğer endüstriyel proseslerde – saf filtrat (genel anlamda) üretimi veya bileşenlerin tutulması amacıyla - kullanılır.  Çünkü, birçok proses akışlarının osmotik basıncı biraz yüksektir.  Ters Osmoz (RO) membranlar 400-1200 psi (29-83 Bar) basınçlarında çalışmalıdır ki  mevcut membran geometrilerini sınırlamaktadır.

 

RO Spiral